GABRIELA MENDEL

PHOTOGRAPHY

SPOLUPRÁCE
Partneri a značky, ktoré mi skrášlujú fotografie, a ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou mojej tvorby